BATZAR OROKORRA 2018 ASAMBLEA GENERAL

Honen bitartez, jakinarazten dizuegu kide guztioi Elkarte honen Batzar Orokorra datorren martxoaren 23an izango dela, 19:30etan lehenengo deialdia eta 20:00etan bigarrena.

GAI ZERRENDA :

  • Aurreko batzar orokorraren agiriaren irakurketa eta baieztapena.
  • Urteko kontuen irakurketa eta baieztapena.
  • Ahalorde Notarialaren baieztapena.
  • Batzar nagusiaren berriztapena.
  • Eskaerak eta galderak.

Ordu-orduan bertaratzea eskatzen dizuegu.

Oharra: Gogoratzen zaie bazkideei, bai hitza izateko eta bai bozkatzeko, 2018. urteko kuota ordaindua izan beharko luketela.

ZUZENDARITZA BATZORDEA
Getxon, 2018ko Otsailaren 19an

. . . . .

Por la presente, se convoca a los socios de esta Sociedad a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el próximo día 23 de marzo, a las 19:30 horas en primera convocatoria y a las 20:00 horas en segunda.

ORDEN DEL DÍA:

  • Lectura y aprobación del Acta de la última Asamblea General.
  • Lectura y aprobación de las cuentas del ejercicio.
  • Aprobación Poder Notarial.
  • Renovación de la Junta.

Ruegos y preguntas.

Se ruega vuestra asistencia y puntualidad.

Nota: Se recuerda a los socios que para tener derecho a voz y voto debe estar abonada la cuota del año 2018.

LA JUNTA DIRECTIVA
En Getxo, a 19 de febrero de 2018